سیاست لغو

  • رزرواسیون باید در برابر پرداخت سپرده تضمین شود. رزرو بر مبنای غیر قابل استرداد است و لغو مجاز نیست.
  • در صورت عدم نمایش، رزرو هتل حق دارد که هزینه های نگهداری کامل را بپردازد.
  • نرخ ها بدون تغییر پیشینی به هیچ حزبی تغییر می کنند و برای هر توزیع آنلاین استفاده نمی شود.
  • استراحتگاه حق دارد هر گونه رزرو از کانال های توزیع غیر تایید را رد کند.